Các đối tác hiện hữa thuê diện tích văn phòng Tòa nhà The Pegasus Plaza (tháp B):

+ Tầng 7: MẶT BẰNG CÒN TRỐNG
+ Tầng 8: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TOÀN CẦU
    http://www.globalartvn.com/
+ Tầng 9-10: CÔNG TY TNHH ILA VIỆT NAM
    http://ilavietnam.edu.vn/
+ Tầng 11, 12 & 12A: CÔNG TY TNHH     MANULIFE (VIỆT NAM)
    http://www.manulife.com.vn/
+ Tầng 14:
    CÔNG TY TNHH KUMHO INDUSTRIAL
    CÔNG TY TNHH CON SÔNG ÁNH SÁNG     (LIGHTING RIVER)
    CÔNG TY CÔNG TY MẠNG LƯỚI QUÀ     (GIFT NETWORK)
+Tầng 15-16-17: NGÂN HÀNG HD BANK     https://www.hdbank.com.vn/
+ Tầng 18:
    CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHẸ ĐẠI VIỆT
    https://www.batdongsan.com.vn/
+ Tầng 19:
    CÔNG TY TNHH TOTAL SWISS VIỆT NAM
    CÔNG TY CP GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG
+ Tầng 21: CÔNG TY CP ĐT KT XD
    TOÀN THỊNH PHÁT (TTP Corp.)